Sự kiện

TDT Games 2017

- TDT Games là hoạt động thường niên của Đại học TDT với mục đích nhằm tạo ra sân chơi bổ ích cho HS-SV, điều kiện thi đấu giao lưu, đẩy mạnh phong trào tập luyện TDTT và rèn luyện sức khỏe cho sinh viên.