Tổng quan về chương trình đào tạo

    - Chương trình được xây dựng dựa theo chương trình thạc sĩ Quản lý thể thao của Trường đại học Michigan - Hoa Kỳ (top 17 thế giới), được thẩm định bởi Trường đại học Thể dục thể thao quốc lập Đài Loan, , Đại học Chulalonkorn- Thái Lan (top 60 Châu Á).

    - Tổng khối lượng kiến thức chương trình: 42 tín chỉ

    - Thời gian đào tạo: 1.5 năm ( trong đó học 1 năm, 06 tháng còn lại thực hiện khoá luận)

    - Hình thức đào tạo chính quy, quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ

    - Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

    - Mục tiêu đào tạo:

        + Mục tiêu chung:  Có tư tưởng chính trị vững vàng, toàn tâm toàn ý phục vụ sự nghiệm phát triển kinh tế- xã hội đất nước; Có năng lực chuyên môn rộng và chuyên sâu trong lĩnh vực Quản lý thể thao: kinh doanh thể thao, tổ chức sự kiện và truyền thông thể thao,...; Nắm vững phương pháp nghiên cứu khoa học, có tư duy phản biện, độc lập sáng tạo, có năng lực tự học và học tập ở bậc học cao hơn; Có trình độ tiếng Anh nghe nói đọc viết tốt (nghiên cứu, trao đổi học thuật, viết và trình bày báo cáo khoa học/luận văn thạc sĩ).

        + Mục tiêu cụ thể:

            - Về kiến thức: Học viên có năng lực tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động trong các lĩnh vực: Quản lý kinh doanh thể thao, tổ chức sự kiện và truyền thông thể thao,...

           - Về kỹ năng: Có khả năng độc lập giải quyết các vấn đề nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Quản lý thể thao.

​​​​​​​            - Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Công bằng, trung thực, cao thượng; có sức khoẻ tốt, có tinh thần vì sự phát triển cộng đồng và con người; thái độ tích cực, chịu khó trong làm việc; ý thức tự giác cao, tự làm việc và nghiên cứu.

​​​​​​​            - Về ngoại ngữ: Chứng chỉ Anh văn TOEIC quốc tế từ 500 điểm trở lên hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.