Nghiên cứu khoa học chuẩn quốc tế

    - Trước xu thế mở cửa và hội nhập sâu rộng về kinh tế – xã hội cũng như giáo dục hiện nay, nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết giúp để từng bước hội nhập với nền giáo dục đại học tiên tiến của thế giới.

    - Với định hướng chung của nhà trường sẽ trở thành trường Đại học nghiên cứu, Khoa Khoa học thể thao đã và đang triển khai những hoạt động thiết thực góp phần đào tạo sinh viên, học viên có những kiến thức và kỹ năng trong nghiên cứu khoa học như:

        + Chương trình đào tạo có các môn học như: Phương pháp nghiên cứu khoa học trong Quản lý thể thao, Phương pháp nghiên cứu khoa học nâng cao, thống kê ứng dụng nâng cao, Báo cáo chuyên đề quản lý thể thao,...

        + Nhà trường và các Khoa đã tổ chức 21 hội thảo quốc tế: Hội thảo quốc tế về Quản lý thể thao, Hội thảo quốc tế về Khoa học ứng dụng, Hội thảo quốc tế về giáo dục và hội nhập (ICESI), Hội thảo dược học Châu Á, Hội thảo quốc tế về phát triển ngôn ngữ, Hội thảo quốc tế về tài chính và kinh tế, Hội thảo quốc tế về Toán ứng dụng trong Kỹ thuật và Độ tin cậy (ICAMER), Hội thảo quốc tế về “Phát triển bền vững trong Xây dựng, Quy hoạch đô thị và Kỹ thuật giao thông” (CUTE), Hội thảo chuyên đề quản lý câu lạc bộ thể thao, Hội thảo quốc tế về Môi trường, Biến đối khí hậu – Thách thức, Giải pháp và Bài học kinh nghiệm,...

ICSM-2017-6.jpg
Hội thảo ICSM2017

        + Thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn về nghiên cứu khoa học, nhận thức và cách thức viết bài cho các tạp chi ISI, Scobus,....

        + Khuyến khích giảng viên trở thành giảng viên nghiên cứu, nghiên cứu viên. Cả trường có 36 nhóm nghiên cứu, có 65 nghiên cứu viên quốc tế, 4 bằng sáng chế Hoa kỳ