Chương trình học quốc tế

    Chương trình đào tạo của Khoa Khoa học thể thao ở cả chương trình cử nhân và thạc sĩ đều theo trường Đại học Michigan- Hoa Kỳ trong top 17 trên thế giới, đồng thời tham khảo thêm chương trình đào tạo của các nước tiên tiến khác trong khu vực như Đại học Chulalongkorn, Thái Lan- top 60 Châu Á, Đại học thể dục thể thao quốc lập Đài Loan, Đại học Burapha, Thái Lan, Đại học Khoa học kỹ thuật và công nghệ quốc lập Penghu Đài Loan,... Với những tiêu chuẩn sau:

    - Thư viện chuẩn quốc tế với hơn 45.000 đầu sách và hệ thống tài liệu điện tử

    - 3 học phần thực tập nghề nghiệp và 1 học phần tập sự nghề nghiệp đều được đào tạo toàn phần tại doanh nghiệp. Khoa Khoa học thể thao đã liên kết hợp tác và đào tạo với hơn 30 doanh nghiệp về kinh doanh thể thao, tổ chức sự kiện và truyền thông.

    - Toàn bộ giáo trình học tập của Khoa Khoa học thể thao đều được nhập từ nước ngoài bằng tiếng Anh, bên cạnh đó Khoa còn biên soạn tài liệu hướng dẫn học tập đi kèm để sinh viên có thể nắm được hết toàn bộ nội dung quan trọng.

    - Hệ thống học tập e-learning như các nước tiên tiến, sinh viên đăng nhập vào hệ thống online để đọc và tải các tài liệu, cũng như làm các bài tập giảng viên đưa ra.

Screen%20Shot%202018-03-18%20at%207.15.13%20PM.png