Hợp tác quốc tế

Ký kết hợp tác, nghiên cứu và xây dựng chương trình liên kết với trường Đại học Rajabhat Maha Sarakham- Thái Lan

Ngày 31/08/2016, Trường đại học Rajabhat Maha Sarakham (RMU), Thái Lan đã có chuyến thăm, làm việc và tiến hành ký kết hợp tác với Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU).

Lễ ký kết hợp tác nghiên cứu và đào tạo với Đại học Khoa học công nghệ và kỹ thuật quốc gia Penghu- Đài Loan

Từ ngày 30/11/2015 đến ngày 4/12/2015, Trường đại học Khoa học công nghệ Penghu từ Đài Loan đã có chuyến thăm, làm việc và tiến hành ký kết hợp tác với Trường đại học Tôn Đức Thắng.