Organizational structure- Staff

SƠ ĐỒ NHÂN SỰ KHOA KHOC HỌC THỂ THAO

Khoa Khoa học thể thao- Trường Đại học Tôn Đức Thắng gồm 3 bộ phận: Bộ môn Quản lý thể thao ( QLTT), bộ môn Giáo dục thể chất (GDTC), bộ phận hành chính.

 

nvbnshltphchmllsfhyhwchwwcnpsklbhhccw1knghkhoanalongvtt